23-25 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα