Επισυνάπτεται επιστολή από τον ΕΟΠΥΥ ως απάντηση σε επιστολή της ΕΟΠΕ σχετικά με τη συνταγογράφηση νοσοκομειακών ογκολογικών σκευασμάτων.