Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) και η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), από την αρχή της δραστηριοποίησής τους ανέπτυξαν αγαστή συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της υγείας του ογκολογικού ασθενή.

Σήμερα, η ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Ε.Ο.Π.Ε., της Ε.Ε.Α.Ο. και της νεοσυσταθείσας Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.), προκειμένου να εκφραστούν κοινοί προβληματισμοί και να αναπτυχθούν παραγωγικοί διάλογοι και δράσεις μέσω της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης όλων, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η διεύρυνση της ήδη από μακρόν υπάρχουσας συνεργασίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών, την επιδίωξη της ευαισθητοποίησης τόσο του ευρέως κοινού όσο και της Πολιτείας στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με νεοπλασματικές ασθένειες, αλλά και τη θεραπευτική διαχείριση των δυσκολιών από την ογκολογική επιστημονική κοινότητα. Θεωρούμε σημαντικό τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, τη συνέργεια σε κοινές δράσεις με τους εκπροσώπους των ασθενών, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και την φροντίδα που προσφέρουμε στους ασθενείς και τους επιβιώσαντες στη μακρά διάρκεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ.