Συνημμένα θα βρείτε την  Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ, μεταξύ των οποίων και επτά (7) Παθολόγων Ογκολόγων.