Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται τα μέλη της ΕΟΠΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση (βλ. σχετική Πρόσκληση).

Επί μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 5 Μαΐου 2018, ώρες 14:00-16:00, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του 4ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας (http://www.eso2018.gr/).