Η υπουργική απόφαση σχετικά με το χρόνο ειδίκευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (για την παθολογική ογκολογία είναι στη σελ. 11)