Το 2ο Webinar της 1ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο: "Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων" του ΕΟΠΕ Web Academy θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00 

Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της ΕΟΠΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.hesmo.gr/el/web-academy-intro

Σημειώνεται ότι, τστον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει διαθέσιμο και το 1ο Webinar της ίδιας Θεματικής Ενότητας (ζωντανή μετάδοση 04/10/2018), καθώς και οι ομιλίες της αντίστοιχης Ημερίδας που προηγήθηκε (03/10/2018, Ιωνικό Κέντρο).