Το 1ο Webinar της 2ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο: "Πολιτικές Υγείας και Καρκίνος" του ΕΟΠΕ Web Academy θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 (12:30 - 14:30).
Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της ΕΟΠΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:
https://www.hesmo.gr/el/web-academy-intro