Το 2ο Webinar της 2ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο: "Πολιτικές Υγείας και Καρκίνος" του ΕΟΠΕ Web Academy θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Ώρες Webinar : 16:00 -  18:00

Συντονιστής
: Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Συμμετέχοντες: Ιωάννης Βαρθαλίτης, Ιωάννης Κυριόπουλος, Κωνσταντίνος Αθανασάκης
 

Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της ΕΟΠΕ.

 

Περισσότερα