Το ΔΣ της ΕΟΠΕ μετά την επιτυχή διοργάνωση της 1ης και της 2ης Θεματικής Ενότητας του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy και Διευθυντές Σπουδών τον κ. Αλέξανδρο Αρδαβάνη και τον κ. Χαράλαμπο Ανδρεάδη, προχωρά στην οργάνωση της 3ης Θεματικής Ενότητας.

Η 3η Θεματική Ενότητα (Ημερίδα: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, Ιωνικό Κέντρο) θα έχει τον τίτλο: Οικονομικά Υγείας και Καρκίνος και Επιστημονικούς Υπευθύνους δύο σημαντικούς επιστήμονες, τον κ. Β. Μπαρμπούνη (Διευθυντή Γ' Ογκολογικής Kλινικής, Nοσοκομείο Metropolitan) και τον κ. Π. Καναβό (Associate Professor of International Health Policy in the Department of Health Policy at London School of Economics and Political Science).

Σημειώνεται ότι, το 1ο Webinar της 3ης Θεματικής Ενότητας θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018.

Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00

και το 2ο Webinar της 3ης Θεματικής Ενότητας την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00

Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, μπορούν να τα παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της ΕΟΠΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://www.hesmo.gr/el/web-academy-intro

Σημειώνεται ότι, στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχουν διαθέσιμα on demand τα Webinar της 1ης και της 2ης Θεματικής Ενότητας, καθώς και οι ομιλίες των αντίστοιχων ημερίδων που προηγήθηκαν (03/10/2018 και 08/11/2018 Ιωνικό Κέντρο).