Σας ενημερώνουμε ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για τις Υποτροφίες Εξωτερικού 2019.

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίστηκε στις 7 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερα ακολουθήστε το σύνδεσμο: www.hesmo.gr/el/υποτροφιεσ-και-ερευνητικα/υποτροφίες