Σας ενημερώνουμε ότι τα Webinar της 4ης Θεματικής Ενότητας του προγράμματος ΕΟΠΕ Web Academy με τίτλο: "Burn out-Communication Skills, Σύνδρομο Ψυχικής Εξουθένωσης-Επικοινωνιακές Δεξιότητες" θα λάβουν χώρα ως εξής:
Ώρες Webinar : 12:30-  14:00

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019-Webinar 1
Συντονιστής: Α. Αρδαβάνης
Συμμετέχοντες: Ζ. Σαντά, Ι. Νικολής, Α. Λεμονή
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019-Webinar 2
Συντονιστής: Α. Αρδαβάνης
Συμμετέχοντες: Ι. Θεοτοκά
Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, ή όσοι έχουν πρόσβαση μπορούν να τα παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της ΕΟΠΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο: