Αρχίζει την Παρασκευή 10 Μαΐου το Διεθνές Εργαστήριο Παρηγορητικής Φροντίδας-International Palliative Care Workshop (Αθήνα, 10-11 Μαΐου 2019), το οποίο πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) σε συνεργασία με την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).
 
Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής, κα Σ. Αγγελάκη και κα Ε. Ραζή, με τη συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου από την Αμερική, την Ευρώπη και τη χώρα μας, κατάρτισαν ένα αξιόλογο εντατικό και περιεκτικό πρόγραμμα, με διαλέξεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικές ενότητες.
 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός, το οποίο θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το εύρος και τους στόχους της Παρηγορητικής Φροντίδας στον καρκίνο και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην Παρηγορητική Φροντίδα.
Το IPCW είναι ένα διήμερο Εργαστήριο αφιερωμένο σε όλες τις σημαντικές πτυχές της παρηγορητικής φροντίδας, όπως η αξία της έγκαιρης παρηγορητικής φροντίδας στον καρκίνο, οι δεοντολογικές προκλήσεις, η δημιουργία ενός προγράμματος φροντίδας, η νομική-ηθική διάσταση του αντικειμένου κ.ά. με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Πρόγραμμα του Διεθνούς Εργαστηρίου:
 

Program