Πίσω από κάθε φαρμακευτική ουσία που χορηγείται και κάθε ιατρική πράξη που πραγματοποιείται με επιτυχία σήμερα βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εθελοντικά συμμετάσχει σε κλινικές μελέτες. Χωρίς τη δική τους συνεισφορά πολλοί άνθρωποι θα υπέφεραν σήμερα, ενώ με την πρόοδο της ιατρικής μπορούν πλέον να θεραπευτούν.

 

Για περισσότερα ακολουθήστε το σύνδεσμο: www.hesmo.gr/el/ενημερωση/ενημέρωση-ασθενών/324-τα-πολλαπλά-οφέλη-της-συμμετοχής-ογκολογικών-ασθενών-σε-κλινικές-μελέτες