Το 2ο Webinar της 1ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο: "Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων" του ΕΟΠΕ Web Academy θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018. Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00  Όλα τα Μέλη ΕΟΠΕ ή ΟΝΕΟ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό...

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Ογκολογία είναι αλματώδεις και το «Πέρασμα στη Νέα Εποχή» θεωρείται πλέον γεγονός. Στις μέρες μας, συχνά ασθενείς και ογκολόγοι νοιώθουμε σαν δρομείς στον αγώνα να αφομοιώσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και να τις...

Ολοκληρώθηκε η 7η Έκδοση του πονήματος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας με τίτλο: «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Χορήγησης Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων σε Ασθενείς με Νεοπλασματικά Νοσήματα» (περισσότερα)....

  Το 1ο Webinar του Web Academy με τίτλο: "Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων" θα λάβει χώρα την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.      Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00    Οι Παθολόγοι Ογκολόγοι, Μέλη ΕΟΠΕ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της...

Το  νέο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της ΕΟΠΕ με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy είναι γεγονός! Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας. Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής...

                      Dear Colleagues,   We are writing on behalf of the Editorial Board of Forum of Clinical Oncology (FCO), to introduce you the official scientific journal of the...

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι Παρακαλούμε βρείτε επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.Ε., για τη διοργάνωση του νέου πρωτοποριακού εκπαιδευτικού της προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy και Διευθυντές Σπουδών τον κ. Χαράλαμπο Ανδρεάδη και τον κ. Αλέξανδρο Αρδαβάνη. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται...

Οστεονέκρωση της γνάθου σε ασθενείς που λαμβάνουν παράγοντες στόχευσης των οστών Πρόληψη – Πρώϊμη διάγνωση – Αντιμετώπιση Παράγοντες όπως τα διφωσφονικά και η δενοσουμάμπη, οι οποίοι μειώνουν την οστική απορρόφηση, μειώνουν και τον κίνδυνο οστικών συμβαμάτων και χορηγούνται ευρέως σε ασθενείς με...

Καθώς η ΕΟΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών),...

  “No country alone has the knowledge and capacity to treat all rare and complex conditions, but by cooperating and exchanging life-saving knowledge at European level through European Reference Networks (ERNs), patients across the EU will have access to the best expertise available.”   - Commissioner Vytenis Andriukaitis         Για...