Ολοκληρώθηκε η 7η Έκδοση του πονήματος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας με τίτλο: «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Χορήγησης Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων σε Ασθενείς με Νεοπλασματικά Νοσήματα» (περισσότερα)....

  Το 1ο Webinar του Web Academy με τίτλο: "Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων" θα λάβει χώρα την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.      Ώρες Webinar : 12:30 -  14:00    Οι Παθολόγοι Ογκολόγοι, Μέλη ΕΟΠΕ, μπορούν να το παρακολουθήσουν με τον κωδικό τους μέσω του website της...

Το  νέο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  της ΕΟΠΕ με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy είναι γεγονός! Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας. Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής...

                      Dear Colleagues,   We are writing on behalf of the Editorial Board of Forum of Clinical Oncology (FCO), to introduce you the official scientific journal of the...

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι Παρακαλούμε βρείτε επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π.Ε., για τη διοργάνωση του νέου πρωτοποριακού εκπαιδευτικού της προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy και Διευθυντές Σπουδών τον κ. Χαράλαμπο Ανδρεάδη και τον κ. Αλέξανδρο Αρδαβάνη. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται...

Καθώς η ΕΟΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών),...

  “No country alone has the knowledge and capacity to treat all rare and complex conditions, but by cooperating and exchanging life-saving knowledge at European level through European Reference Networks (ERNs), patients across the EU will have access to the best expertise available.”   - Commissioner Vytenis Andriukaitis         Για...

Αγαπητoί κυρίες και κύριοι   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στη Συνεδρίασή του στις 27/04/2018 αποφάσισε να αναθέσει τη Διεύθυνση Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού της ΕΟΠΕ «Forum of Clinical Oncology (FCO)» στους κ. Μιχαήλ Λιόντο και κ....

Τα πρακτικά της συνάντησης μπορείτε να βρείτε εδώ:  EUMS Medical Oncology Section Meeting Minutes during ASCO July 3rd, 2018, McCormick Place, Chicago Issues that are presented: EUMS Medical Oncology Section history Current MO Section Representatives MO Educational Training Requirement Explanation of MO Section involvement in EACCME activities MO...

7TH ESO ARAB AND SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES MASTERCLASS IN  CLINICAL ONCOLOGY     14-17 December 2018 Limassol, Cyprus  Chairs: M.S. Aapro, CH - N. Pavlidis, GR Co-chairs: J. Gligorov, FR - S. Khatib, JO Host Chair: D. Papamichael, CY     To επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ....