Καθώς η ΕΟΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών),...

  “No country alone has the knowledge and capacity to treat all rare and complex conditions, but by cooperating and exchanging life-saving knowledge at European level through European Reference Networks (ERNs), patients across the EU will have access to the best expertise available.”   - Commissioner Vytenis Andriukaitis         Για...

Αγαπητoί κυρίες και κύριοι   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στη Συνεδρίασή του στις 27/04/2018 αποφάσισε να αναθέσει τη Διεύθυνση Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού της ΕΟΠΕ «Forum of Clinical Oncology (FCO)» στους κ. Μιχαήλ Λιόντο και κ....

Τα πρακτικά της συνάντησης μπορείτε να βρείτε εδώ:  EUMS Medical Oncology Section Meeting Minutes during ASCO July 3rd, 2018, McCormick Place, Chicago Issues that are presented: EUMS Medical Oncology Section history Current MO Section Representatives MO Educational Training Requirement Explanation of MO Section involvement in EACCME activities MO...

7TH ESO ARAB AND SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES MASTERCLASS IN  CLINICAL ONCOLOGY     14-17 December 2018 Limassol, Cyprus  Chairs: M.S. Aapro, CH - N. Pavlidis, GR Co-chairs: J. Gligorov, FR - S. Khatib, JO Host Chair: D. Papamichael, CY     To επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ....

Σχετικά με την Προκήρυξη των Ερευνητικών Προγραμμάτων 2018 της ΕΟΠΕ, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα παρακάτω έγγραφα:   Προκήρυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων 2018 Εσωτερικός Κανονισμός Ερευνητικών Προγραμμάτων Αίτηση Ερευνητικού Προγράμματος Ερευνητικά Προγράμματα, δικαιολογητικά Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 31 Αυγούστου 2018....

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σχεδόν το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί με υγιεινή διατροφή, φυσική δραστηριότητα, διατήρηση ιδανικού βάρους, αποφυγή του καπνίσματος, μείωση του αλκοόλ, προστασία από τον ήλιο και εμβολιασμό κατά των ιών ηπατίτιδας Β και...

 Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί από το 2009 διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» “Lung Cancer: Current Basic and Clinical Approach and Research” Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή...

Συνημμένη θα βρείτε επιστολή και ενημερωτικό υλικό που αφορά σε παροχή της Novartis Oncology προς τους επαγγελματίες υγείας, σχετικά με τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συνέδριο ASCO 2018, που θα πραγματοποιηθεί στο Chicago, USA, 1-5 /6 /2018, μέσω της...

Η υπουργική απόφαση σχετικά με το χρόνο ειδίκευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (για την παθολογική ογκολογία είναι στη σελ. 11)...