Δείτε εδώ τους υποφηφίους για τις εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:30 στο ξενοδοχείο Ledra Marriott (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα). Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. ...

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση της Amgen εδώ....

Διαβάστε το έγγραφο από τη Bayer σχετικά με την έγκριση του Regorafenib στην Ευρώπη εδώ. ...

Βρέιτε επισυναπτόμενο έγγραφο από την Amgen σχετικά με το θέμα «Η σημασία του καθορισμού της φυσιολογικής κατάστασης του RAS (εξώνια 2, 3 και 4 των KRAS και ΝRAS) πριν από τη θεραπεία με Vectibix® (πανιτουμουμάμπη)».Διαβάστε το επισυναπτόμενο εδώ....

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις επιστολές σχετικά με τη δραστηριότητα των κ.κ. Νικολόπουλου και Παπαδωτηρίου, Μοριακών Ογκολόγων καθώς και οι εκ μέρους τους απαντήσεις. Διαβάστε την επιστολή προς κ. Ι. Παπασωτηρίου εδώ. Διαβάστε την επιστολή απάντησης από κ. Ι. Παπασωτηρίου εδώ. Διαβάστε την...

Κάνετε κλικ εδώ για να βρείτε την Εγκύκλιο για τα Βιοομοειδή Φάρμακα....

Με την Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, που εγκαινιάστηκε στις 16 Μαΐου, ο ΕΟΦ αποσκοπεί στο να ενημερώσει το κοινό, με τρόπο απλό, ώστε να αφυπνίσει και να πείσει τους πολίτες για αλλαγή της συμπεριφοράς...

Διαβάστε την επιστολή από το ΔΣ της ΕΟΠΕ σχετικά με την πρόσβαση στα Ογκολογικά Φάρμακα, με παραλήπτες το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΦ, το ΣΦΕΕ και την Ογκολογική Επιτροπή του ΚΕΣΥ εδώ....

Με αφορμή τη διοργάνωση του Winter School "The Multidisciplinary Approach of Rare Tumors", η ΕΟΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους Επιστημονικού Φορείς, υπέγραψαν της Διακήρυξη για τους σπάνιους Όγκους με σκοπό να δηλώσουν τη δέσμεσυηή τους στην...

Διαβάστε τον Κανονισμό Χορηγήσεως Αιγίδων της ΕΟΠΕ εδώ....