Ε&Α: Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα εμβόλια του καρκίνου

Πολλά υποσχόμενα καρκινικά εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών παγκοσμίως σε ινστιτούτα τα οποία έχουν ιδιαιτέρως ενδιαφερθεί στο να κατανοήσουν πώς το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς μπορεί να στραφεί εναντίον του καρκίνου.