Θέσεις Επικουρικών Ιατρών ΠΓΝ Λάρισας
04/02/2013
13/02/2013
ΠΓΝ Λάρισας
Παρακαλούμε βρείτε επισυναπτόμενο έγγραφο σχετικά με την πρόσληψη 2 επκουρικών ιατρών στο ΠΓΝ Λάρισας, προς ενημέρωσή σας.