Θέση Παθολόγου - Ογκολόγου στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
09/11/2018
Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Θέση εργασίας Παθολόγου Ογκολόγου 3ετούς σύμβασης στην Ογκολογική Μονάδα του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Καθηγητής Χ. Παπαδημητρίου στο τηλέφωνο: 2107286444 & 6974441501