Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος
15/07/2019
02/08/2019
Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τριάντα πέντε (35) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, στις πιο κάτω ειδικότητες. 1. Ακτινολογία (1 θέση) 2. Γαστρεντερολογία (3 θέσεις) 3. Γυναικολογία (4 θέσεις) 4. Επεμβατική Καρδιολογία (2 θέσεις) 5. Καρδιολογία (2 θέσεις) 6. Νεφρολογία (2 θέσεις) 7. Παθολογία (9 θέσεις) 8. Παθολογική Ογκολογία (1 θέση) 9. Πνευμονολογία (2 θέσεις) 10. Ρευματολογία (2 θέσεις) 11. Γενική Ιατρική ή Παθολογία/Πρωτοβάθμια Φροντίδα (5 θέσεις) 12. Μικροβιολογία (1 θέση) 13. Ουρολογία (1 θέση) Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς επίσης και επιπρόσθετα επιδόματα, ωφελήματα και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1449 Λευκωσία, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22 605610, 22605416