Όνομα
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"
Τηλέφωνο
2810 342544
Διεύθυνση
Κόσμων 6, 712 01, Ηράκλειο, Κρήτη