Όνομα
ΟΜΟΣΠΟΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ)
Τηλέφωνο
2310 233224
Διεύθυνση
Αγ. Σοφίας 46, 546 22, Θεσσαλονίκη