Όνομα
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο
2310 285181
Διεύθυνση
Εξαδακτύλου 5Α, 54635,Θεσσαλονίκη