Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 04/06/2020, την οικονομική ενίσχυση δύο υποτροφιών εξωτερικού στην Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία για νέους ειδικευμένους...

Αθήνα, 13/07/2020 Η ΕΟΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού και των στόχων της, προκηρύσσει εκ νέου την υποτροφία «Ευάγγελος Μπριασούλης» σε αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς του σπουδαίου αυτού Καθηγητή και Επιστήμονα στην Ελληνική Ογκολογία. Η υποτροφία αυτή...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο: «Ογκολογία Θώρακα: σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη, 15/09/2020. Σας επισυνάπτουμε την παράταση της προκήρυξης...

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη απαρτίας των μελών και δυνάμει του Άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 αναβλήθηκε για το επόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, ώρες 15:00-16:00, κατά τη διάρκεια του 5ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας,...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, εκδόθηκε η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2 η οποία...

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εξειδίκευσης στην Ογκολογία, αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 04/06/2020, την οικονομική ενίσχυση δύο υποτροφιών εξωτερικού στην Κλινική ή Εργαστηριακή Ογκολογία για νέους ειδικευμένους...

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ενίσχυση της εργαστηριακής/βασικής έρευνας στην Ογκολογία και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική δυσχέρεια λόγω της πανδημίας Covid-19, αποφάσισε στη συνεδρίασή του, στις 04/06/2020, την έκτακτη οικονομική...

To ΔΣ της ΕΟΠΕ και υπό το πρίσμα της πανδημίας του Covid-19 αποφάσισε πρόσφατα οι Τελικές Εξετάσεις του 6ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ) να διεξαχθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 (απογευματινές ώρες) μέσω διαδικτύου.    Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΚΟ ο...

Το ΔΣ της ΕΟΠΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση της 1ης Θεματικής Ενότητας του 2ου Κύκλου [2020-2021] του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εταιρείας με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy και Διευθυντές Σπουδών την κα. Ζένια Σαριδάκη και τον κ. Βασίλειο Μπαρμπούνη. Η 1η...

    Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, η ΕΟΠΕ είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον εκπαιδευτικό μας συνεργάτη Cancer Expert Now (CEN) σε μία εμπεριστατωμένη διαδικτυακή παρουσίαση (webinar). Για περισσότερες λεπτομέρειες και το σχετικό πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στις συνημμένες διαφάνειες, οι...