Μία σημαντική δραστηριότητα της ΕΟΠΕ τα τελευταία χρόνια είναι η διενέργεια Προγραμμάτων Ανίχνευσης Μεταλλάξεων και Άλλων Μοριακών Χαρακτηριστικών, καθώς και η υποστήριξη κλινικών μη παρεμβατικών Καταγραφικών Μελετών.

Μέσω αυτών των δράσεων, με τη βοήθεια των μελών της, αλλά και με την οικονομική αρωγή φαρμακευτικών εταιρειών, η ΕΟΠΕ προσφέρει την κάλυψη μοριακών εξετάσεων υψηλού κόστους σε ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης. Επιπρόσθετα, κάνει βήματα προς τη δημιουργία επιστημονικών βάσεων καταγραφής διαφόρων νεοπλασμάτων σε μια προσπάθεια χαρτογράφησής τους στη χώρα μας.

Πρόσφατα, το νέο ΔΣ της ΕΟΠΕ αποφάσισε την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας διεξαγωγής αυτών των Μελετών και Προγραμμάτων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων ασθενών. Έτσι, πλέον όλες οι Μελέτες και τα Προγράμματα της ΕΟΠΕ μαζί με τις φόρμες των συνοδευτικών εντύπων δείγματος βρίσκονται διαθέσιμες και προσβάσιμες στο νέο Website της Εταιρείας σε συγκεκριμένο τόπο μόνο για τα μέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενεργές Καταγραφικές Μελέτες και τα ενεργά Προγράμματα Ανίχνευσης Μεταλλάξεων και Άλλων Μοριακών Χαρακτηριστικών της ΕΟΠΕ, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό με αυτό το πολύ σημαντικό τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας, ακολουθήστε τα παρακάτω πεδία.

Σημειώνεται ότι, συνήθως και αναλόγως με τη διαδικασία κάθε προγράμματος μεταλλάξεων, το συμπληρωμένο έντυπο συγκατάθεσης ασθενούς, το συνοδευτικό έντυπο δείγματος, οι ιατρικές εξετάσεις και το βιολογικό υλικό θα αποστέλλονται από τον παραπέμποντα ιατρό, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΕΟΠΕ, στο εκάστοτε συνεργαζόμενο Εργαστήριο προς επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, έγκειται στην ευθύνη του παραπέμποντος ιατρού η επιβεβαίωση της ικανοποίησης των κριτηρίων ένταξης ενός ασθενούς στις μελέτες και τα προγράμματα της ΕΟΠΕ, καθώς και η ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΟΠΕ για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.