Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για όποιον το επιθυμεί, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ESMO (Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021,18:30 - 21:00) και στην Αθήνα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη το σύνδεσμο με σχετικές πληροφορίες: https://www.esmo.org/career-development/esmo-examination/parallel-sessions . Σημειώνεται ότι η διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται μόνο μέσω της ESMO και όχι μέσω της ΕΟΠΕ.