Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη επιστολή εκ μέρους του ΔΣ της ΕΟΠΕ, σχετικά με τη διοργάνωση του 9ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας-ΕΑΚΟ [2023-2024], σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η νέος/α, κατά προτεραιότητα ειδικευόμενος/η ογκολόγος στο 3ο-4ο έτος της ειδικότητας, που -βάσει Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΑΚΟ- είναι απαραιτήτως μέλος της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) καλείται να συμπληρώσει έως τις 15 Ιουνίου 2023 την Αίτηση Συμμετοχής στον 9ο Κύκλο Σπουδών, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα (MAX 1 σελίδα, χωρίς δημοσιεύσεις), κατάλογο δημοσιεύσεων (συγγραφείς, τίτλος, περιοδικό/συνέδριο, σελίδες, έτος) και πρόσφατη φωτογραφία.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και επιλογής του σώματος των σπουδαστών. 

Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι Ογκολογικών Τμημάτων καλούνται να ενθαρρύνουν τους νέους ογκολόγους με τους οποίους συνεργάζονται να συμμετάσχουν στον κορυφαίο και βραβευμένο εκπαιδευτικό θεσμό της ΕΟΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΑΚΟ αυτό μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΕΟΠΕ και στην ΕΟΠΕ (κα Ναταλία Χατζηφώτη).