Η πρόσφατη κρίση δημόσια υγείας – πανδημία της COVID-19- ανέδειξε για άλλη μία φορά τη σημαντική συνεισφορά των εμβολιαστικών προγραμμάτων και τη σπουδαιότητα της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και ενήλικου πληθυσμού. Ωστόσο, οι νέες προκλήσεις υποδηλώνουν την ανάγκη ευρύτερων συνεργατικών δράσεων, ώστε η Πολιτεία να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΦΕΕ επικοινωνεί τις θέσεις του και ευελπιστεί στην ανταλλαγή απόψεων με στόχο την ανάδειξη της αξίας των εμβολίων στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο εμβολιασμός βασικός πυλώνας της πολιτικής υγείας

Vaccination, the basic pillar of  health policy- EN