Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό
Εταρεία Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα Ανοιχτή"
 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Ιατροί, Οδοντίατροι, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές και Επαγγελματίες Υγείας
 

Δηλώστε Συμμετοχή