Πρόεδρος Ι. Μπουκοβίνας
Αντιπρόεδρος Ζ. Σαριδάκη
Γεν. Γραμματέας Σ. Αγγελάκη
Ειδ. Γραμματέας Ν. Τσουκαλάς
Ταμίας Α. Μπούτης
Μέλη Α. Αρδαβάνης
  Ε. Σαλούστρος