Πρόεδρος  Ι. Μπουκοβίνας
Αντιπρόεδρος  Α. Αρδαβάνης
Γεν. Γραμματέας Σ. Αγγελάκη
Ειδ. Γραμματέας  Ζ. Σαριδάκη
Ταμίας Ν. Τσουκαλάς
Μέλη Γ. Αραβαντινός
  Α. Μπούτης