Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2024

Ζ. Σαριδάκη

Ζ. Σαριδάκη

Πρόεδρος
Μ. Νικολάου

Μ. Νικολάου

Αντιπρόεδρος
Ν. Τσουκαλάς

Ν. Τσουκαλάς

Γεν. Γραμματέας
Α. Χριστοπούλου

Α. Χριστοπούλου

Ειδ. Γραμματέας
Α. Μπούτης

Α. Μπούτης

Ταμίας
Μ. Λιόντος

Μ. Λιόντος

Μέλος