Πρόεδρος Ζ. Σαριδάκη
Αντιπρόεδρος Ν. Τσουκαλάς
Γεν. Γραμματέας Α. Μπούτης
Ειδ. Γραμματέας Μ. Νικολάου
Ταμίας Α. Χριστοπούλου
Μέλη Σ. Αγγελάκη
  Ε. Σαλούστρος