Πρόεδρος  Ι. Βαρθαλίτης
Αντιπρόεδρος  Γ. Αραβαντινός
Γεν. Γραμματέας  Ι. Μούντζιος
Ειδ. Γραμματέας  Ζ. Σαριδάκη
Ταμίας  Α. Αρδαβάνης
Μέλη  Ε. Γαλάνη
   Ι. Μπουκοβίνας