Ιστορικό

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε τo 1986 με έδρα την Αθήνα από 22 ιδρυτικά μέλη. Σκοπός της ΕΟΠΕ είναι η προώθηση της διδασκαλίας και ενημέρωσης στον τομέα της κλινικής ογκολογίας καθώς επίσης η προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας των κακοήθων νεοπλασμάτων.

Το πρώτο καταστατικό της ΕΟΠΕ ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε στη συνεδρία των ιδρυτικών μελών της και υπογράφηκε από αυτά στην Αθήνα και στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" στο Λυκαβητό την 4/7/85. Το έτος 1997, η ΕΟΠΕ απέκτησε δικά της γραφεία, στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 105, (4ος όροφος). Από το Μάρτιο του 1999 απέκτησε δική της ιστοσελίδα στο ηλεκτρονικό διαδίκτυο.

Η ΕΟΠΕ εγκαινίασε την οργάνωση του πρώτου της Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας το 1992 και πραγματοποιεί έκτοτε ανελλιπώς ετήσιο συνέδριο.