Καταστατικό

Καταστατικό ΕΟΠΕΕνημερωθείτε για το καταστατικό της εταιρίας, κατεβάζοντας το συνημμένο αρχείο από το τέλος της σελίδας.

Διαφορετικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες ενότητες του καταστατικού από το μενού στα αριστερά.