Ενημερωθείτε για τα όσα ισχύουν σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αναφορικά με το σκοπό και τις δραστηριότητες της ΕΟΠΕ.

 

Πολιτική ΕΟΠΕ

Ενημέρωση Μελών ΕΟΠΕ αναφορικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτική Εγκύκλιος για Οπτικοακουστικό υλικό

Έντυπο υποβολής αιτήματος στην ΕΟΠΕ