Η Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) αποτελεί το βήμα των νέων ειδικευμένων Παθολόγων Ογκολόγων και των ειδικευόμενων στην Παθολογική Ογκολογία. Η ΟΝΕΟ φιλοδοξεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέας και της προηγούμενης γενιάς Παθολόγων Ογκολόγων.

Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων - ΟΝΕΟ

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΝΕΟ (Μπορείτε να τον βρείτε εδώ), δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ιατροί (έως 42 ετών) που έχουν ειδικευθεί ή ειδικεύονται ως Παθολόγοι Ογκολόγοι ή διανύουν το πρώτο τμήμα της Ειδικότητας (Παθολογία) με σκοπό να ειδικευθούν στην Παθολογική Ογκολογία.Υπογραμμίζεται ότι η προϋπόθεση του ηλικιακού ορίου των 42 ετών δεν ισχύει για τα μέλη Ο.Ν.Ε.Ο. που δεν έχουν λάβει τίτλο ειδικότητας Παθολογικής-Ογκολογίας (ειδικευόμενοι εν ενεργεία).

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ΟΝΕΟ είναι συνεχής, σκοπεύοντας στην ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα της Ομάδας και της Ειδικότητας, τη διεξαγωγή Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, καθώς και λοιπά Επιστημονικά και Επαγγελματικά θέματα.

To website της ΕΟΠΕ είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών, με σελίδες ανοιχτές στο ευρύ κοινό αλλά και περιοχή αποκλειστικής πρόσβασης για τα μέλη.

Η ΟΝΕΟ έχει παρουσία και στο facebook, τόσο με κλειστή ομάδα (group) για τα μέλη όσο και με ανοιχτή ταυτότητα (profile), ενισχύοντας έτσι την προσωπική επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των μελών.

Τον Οκτώβριο του 2023, η ΟΝΕΟ αριθμούσε περίπου 286 μέλη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.