Τα Guidelines της ΕΟΠΕ για τη  Χορήγηση Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων σε Ασθενείς με Νεοπλασματικά Νοσήματα βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης. Σύντομα, η 7η έκδοση θα ολοκληρωθεί και θα αναρτηθεί στο website τηε ς ΕΟΠΕ.