Ολοκληρώθηκε η 7η Έκδοση του πονήματος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας με τίτλο: «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Χορήγησης Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων σε Ασθενείς με Νεοπλασματικά Νοσήματα», το οποίο αποτελεί την επικαιροποίηση του αντίστοιχου που υποβλήθηκε και υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από το ΚΕ.Σ.Υ. το 2011 (απόφ. 2, 229ης Ολομ./28-03-2011).

Βάσει σχετικής απόφασης του ΔΣ της ΕΟΠΕ, το πόνημα αυτό θα ανανεώνεται μία φορά το χρόνο, για να συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ογκολογίας.