Κατάσταση
Ενεργή
Έναρξη
06/2024
Κατηγορία
Προγράμματα Ανίχνευσης Μεταλλάξεων και Άλλων Μοριακών Χαρακτηριστικών
Κακοήθεια
Καρκίνος μαστού
Τίτλος Μελέτης
Hereditary Breast and Ovarian Cancer (HBOC) testing των W4O
Ομάδα Εργασίας
Συντονιστική Επιτροπή W4O & ΔΣ ΕΟΠΕ
Κριτήρια Ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στο πρόγραμμα αυτό βασίζονται στις οδηγίες του Consensus για HBOC testing, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΟΠΕ και παρατίθενται ακολούθως:

Α. Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά
• Ασθενείς με διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού συγγενή
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <50 ετών και ένα από τα παρακάτω:
o Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών
o Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών
Β. Ασθενείς με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:
• ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση του ιδίου ατόμου με καρκίνο των ωοθηκών
• διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού
Γ. Ασθενείς ειδικών περιπτώσεων ανεξαρτήτως ηλικίας:
• Ασθενείς με διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού
• Ασθενείς με διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού
Εργαστήρια
AlphaLab, Biopath, Genekor