Αναζήτηση κλινικών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα μέσω του ClinicalTrials.gov στο σύνδεσμο: https://clinicaltrials.gov/

Αναζήτηση κλινικών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα μέσω του ClinicalTrials.gov

 

Στο σύνδεσμο: https://clinicaltrials.gov/find-studies/how-to-search υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την αναζήτηση μελετών που είναι εν ενεργεία ή που έχουν ολοκληρωθεί, εισαγωγή όρων αναζήτησης (πχ. cancer, oncology, breast cancer, lung cancer), περιοχή αναζήτησης (πχ. Greece, Athens, Thessaloniki) φίλτρα κ.ά.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αναζήτηση μελετών που είναι εν ενεργεία ή που έχουν ολοκληρωθεί

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων χρήσης του website της ΕΟΠΕ αναφορικά με τους συνδέσμους ισχύουν τα κάτωθι:

«Σύνδεσμοι: Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Η ΕΟΠΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, οιουδήποτε είδους, για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Δέον να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με προσοχή και με δική σας ευθύνη.»