Ενημερωθείτε για τα όσα ισχύουν σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αναφορικά με τις Κλινικές Μελέτες της ΕΟΠΕ.

 

Ενημέρωση ιατρών για την αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για παραλαβή πληροφοριών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα