Κατηγορία
Κλινική Μελέτη
Τίτλος
Πρόληψη και Προφύλαξη (Θρομβοπροφύλαξη-ACT) της Θρόμβωσης που σχετίζεται με τον Καρκίνο (CAT) σε Ογκολογικούς Ασθενείς Υψηλού Κινδύνου: ACT4CAT
Ομάδα Εργασίας
Αθανασιάδης Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Παύλος Παπακοτούλας και Νικόλαος Τσουκαλάς
Φορέας
ΕΟΠΕ
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης
01/2018
Κριτήρια Ένταξης Ασθενών
Κατάσταση
Ενεργή