Κατηγορία
Κλινική Μελέτη
Τίτλος
Mη-παρεμβατικό, πολυκεντρικό μητρώο καταγραφής των προτύπων θεραπείας και της έκβασης ασθενών με ορμονοθετικό, HER2-αρνητικό, μεταστατικό καρκίνο μαστού
Ομάδα Εργασίας
Σοφία Αγγελάκη, Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Δημήτριος Μαυρουδής, Αναστάσιος Μπoύτης, Ελένη Τιμοθεάδου
Φορέας
ΕΟΠΕ
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης
Κριτήρια Ένταξης Ασθενών
Κατάσταση
Ενεργή