Κατηγορία
Κλινική Μελέτη
Τίτλος
Η χρήση του ψηφιακού εργαλείου CureCancer από τους ασθενείς με καρκίνο: Μελέτη σκοπιμότητας και ικανοποίησης των ασθενών και των ιατρών ογκολόγων και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, που ασχολούνται με τη φροντίδα του ασθενή
Ομάδα Εργασίας
Φορέας
ΕΟΠΕ
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης
Κριτήρια Ένταξης Ασθενών
Κατάσταση
Ενεργή