Κατηγορία
Κλινική Μελέτη
Τίτλος
Καταγραφή της επίπτωσης, των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, του τρόπου θεραπείας, των προγνωστικών παραγόντων και της πορείας της νόσου των ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους στην Ελλάδα και την Κύπρο
Ομάδα Εργασίας
Καλτσάς Γ., Καμποσιώρας Κ., Κουμαριανού Α., Καραδήμου Α., Τσουκαλάς Ν.
Φορέας
ΕΟΠΕ, European Neuroendocrine Society, Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης
Χρονοδιάγραμμα Μελέτης
06/2015 - 04/2020
Κριτήρια Ένταξης Ασθενών
• Ο ασθενής να έχει ιστολογικά τεκμηριωμένο νευροενδοκρινή όγκο της γαστρεντερικής οδού ή του παγκρέατος (GEP-NETs), είτε ιστολογικά τεκμηριωμένο νευροενδοκρινή όγκο του πνεύμονα (καρκινοειδή και μεγαλοκυτταρικά νεοπλάσματα πνεύμονος με νευροενδοκρινή διαφοροποίηση), είτε ιστολογικά τεκμηριωμένο νευροενδοκρινή μικροκυτταρικό όγκο με ασυνήθιστη εντόπιση.
• Διαμονή ασθενούς στην Ελλάδα ή την Κύπρο
• Θεραπεία στην Ελλάδα ή την Κύπρο
• Ηλικία >14 ετών
• Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς ή του κηδεμόνος του.
Κατάσταση
Ενεργή