Η εγγραφή ως μέλος της ΕΟΠΕ (άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας) μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά για Τακτικό Μέλος:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλος ειδικότητας Παθολόγου - Ογκολόγου
3. Δύο συστατικές επιστολές Τακτικών Μελών της ΕΟΠΕ

Προκειμένου να γίνετε επίσημα μέλος της ΕΟΠΕ θα πρέπει η αίτησή σας να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, γίνεστε και χρήστης - μέλος στο website της ΕΟΠΕ.

Ηλεκτρονική Εγγραφή
 
 
 

Εάν είστε ήδη μέλος της ΟΝΕΟ επιλέξτε Επικαιροποίηση στοιχείων (όχι Ηλεκτρονική Εγγραφή), τροποποιήστε στοιχεία που τυχόν επιθυμείτε και επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 
 
 
Πληρωμή ετήσιας συνδρομής
 

Μπορείτε να κάνετε την εξόφληση στον εξής λογαριασμό της ΕΟΠΕ:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

I-BAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR3601401120112002320004668

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ