Αίτηση Χορήγησης Αιγίδας της ΕΟΠΕ

Στο πλαίσιο του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της ρόλου η ΕΟΠΕ, εκτός από τη διοργάνωση των δικών της συνεδρίων, εκχωρεί την αιγίδα της σε εκδηλώσεις που άπτονται του αντικειμένου της ογκολογίας. Οι εκδηλώσεις αυτές οργανώνονται από άλλες συναφείς εταιρείες, οργανισμούς ή ακόμη και μέλη της.

Η εκχώρηση αιγίδας πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του ΔΣ και με βάση τον Κανονισμό Χορήγησης Αιγίδας, ο οποίος επικαιροποιείται και εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα αυτών των εκδηλώσεων είναι σύμφωνα με τα δικά της υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές.

Για να αιτηθείτε τη χορήγηση αιγίδας της ΕΟΠΕ, παρακαλούμε συμπληρώστε κατάλληλα την παρακάτω φόρμα.

Απαραίτητο Πεδίο
Invalid Input
Απαραίτητο Πεδίο
Απαραίτητο Πεδίο
Invalid Input
Invalid Input
Απαραίτητο πεδίο
Απαραίτητο πεδίο
Απαραίτητο Πεδίο
Απαραίτητο Πεδίο
Invalid Input

0/1500

Απαραίτητο Πεδίο
Επισύναψη αρχείων (αρχεία word, pdf, εικόνες):
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Απαραίτητο Πεδίο
Απαραίτητο Πεδίο
Invalid Input
Invalid Input
Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί η αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
Invalid Input