Από: 24-04-2024 Μέχρι: 27-04-2024
Χώρος Διεξαγωγής:
Makedonia Palace Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

Παρακολούθηση

Επιστημονικό πρόγραμμα 7ο ΕΣΟ 003 Page 05