Αναζήτηση:
Από

Περιοχή
Μέχρι

Χώρα
Από: 06-09-2019 Μέχρι: 07-09-2019
Ξενοδοχείο AMALIA, στην Αθήνα
Από: 13-09-2019 Μέχρι: 14-09-2019
Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ
Από: 31-10-2019 Μέχρι: 02-11-2019
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη