Αθήνα, 13/07/2020

Η ΕΟΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού και των στόχων της, προκηρύσσει εκ νέου την υποτροφία «Ευάγγελος Μπριασούλης» σε αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς του σπουδαίου αυτού Καθηγητή και Επιστήμονα στην Ελληνική Ογκολογία.

Η υποτροφία αυτή θα απονέμεται σε νέους ειδικευμένους Ογκολόγους µε εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο, µία φορά κάθε δύο χρόνια. Σκοπός της είναι η οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης νέων Παθολόγων - Ογκολόγων, οι οποίοι διακρίνονται κατά την κλινική άσκηση της Ογκολογίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας στην Ελλάδα. Η υποτροφία (ύψους 25.000 ευρώ) αφορά στην κάλυψη εξόδων για ένα έτος παραμονής και εργασίας στο Ίδρυµα Gustave Roussy ή στο Royal Marsden (βρείτε εδώ το αναλυτικό οργανωτικό πλαίσιο υλοποίησης). Τμήμα του ποσού της υποτροφίας «Ευάγγελου Μπριασούλη» 2020 θα καλυφθεί από εναπομείναν αδιάθετο ποσό επιχορήγησης της Υποτροφίας «Ευάγγελου Μπριασούλη» 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020 κατάλληλα την παρακάτω αίτηση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοδευτική επιστολή, 2 επιστολές υποστήριξης υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα, τίτλος ειδικότητας), ενώ θα πρέπει να τους προτείνουν για την υποτροφία δύο (2) Μέλη της ΕΟΠΕ, με σχετική επιστολή κάθε ενός, η οποία θα επισυνάπτεται στην αίτηση και θα είναι ορθώς υπογεγραμμένη.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από τα Γραφεία της ΕΟΠΕ, κα. Κ. Μπιστολάκη, τηλ: 210 6457971 (εσωτ. 102).

Για το ΔΣ της ΕΟΠΕ

        Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Μπουκοβίνας                                               Σ. Αγγελάκη

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input